விடுதலைக்கு முன் தமிழ் நாவல்களில் பெண்கள்

சுசீலா, எம். ஏ.

சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் , 1995

தொடர் தலைப்பு: வெளியீட்டு எண் 234

குறிச் சொற்கள் : வரதட்சணை , கற்புக் கோட்பாடு , பெண்ணுரிமை , பெண் கல்வி ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க