விடுதலைக்கு முன் தமிழ் நாவல்களில் பெண்கள்

nam a22 7a 4500
170623b1995 ii d00 0 tam d
_ _ |a 5820
|b tam
1 _ |a சுசீலா, எம். ஏ. |a Cucīlā, em. Ē.
1 0 |a விடுதலைக்கு முன் தமிழ் நாவல்களில் பெண்கள்
1 0 |a Viṭutalaikku muṉ tamiḻ nāvalkaḷil peṇkaḷ
0 _ |b /
_ _ |a 1 edition.
_ _ |a சென்னை |b உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |c 1995
0 _ |a வெளியீட்டு எண் |v 234
0 _ |a வரதட்சணை, கற்புக் கோட்பாடு, பெண்ணுரிமை, பெண் கல்வி,
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0005820
கருத்து தெரிவிக்க